CONSORTIUM GOUD & PARTNERS

Organisaties die participeren in de onderzoeksfase van GOUD

Lees verder

Green Deal
getekend

GOUD heeft de Green Deal Ultra Diepe Geothermie op 19 juni 2017 getekend.

Lees het persbericht

Contact
Gegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder.

Klik hier


VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET JANNEMIEKE ZANDEE TEL.: +31 6 55 740 821 E-MAIL: info@goudutrecht.nl

Initiatief

Een aantal bedrijven gevestigd in Utrecht-Oost gaat onderzoeken of Ultra Diepe Geothermie (UDG) mogelijkheden biedt duurzame energie. Dit initiatief is bekend onder de naam Geothermie Oost Utrecht Duurzaam (GOUD).

Onderzoeksproject

Het project GOUD bevindt zich in de zogenaamde onderzoeksfase. In deze fase worden onderzoeken uitgevoerd (geologisch, financieel, technisch, juridisch, energetisch, sociaal-maatschappelijk) om vast te kunnen stellen of UDG in het gebied Kantorenpark Rijnsweerd en Uithof in het oosten van Utrecht mogelijk en zinvol is. Deze onderzoeksperiode loopt naar verwachting tot eind 2018. Indien er voldoende argumenten zijn en draagvlak is kan het proces doorgezet worden in de werkelijke ontwikkeling van een UDG-bron in Oost Utrecht en start van de levering in 2021.

Consortium

De samenwerkende partijen in het consortium delen de visie dat verduurzaming van energiegebruik een essentieel onderdeel is voor het terugdringen van het klimaateffect door reductie CO2 emissies. Geothermische energie is duurzaam, schaalbaar, produceert 24/7, vermindert aardgasverbruik, zorgt voor schonere lucht, creƫert kennis en werkgelegenheid en vraagt zeer beperkte bovengrondse ruimte.

Green Deal

EZ en I&M hebben in samenspraak met zeven UDG initiatieven, waaronder GOUD een Green Deal voorbereid die op 19 juni 2017 getekend is. Andere initiatieven zijn onder andere Parenco, Campina Melkunie, Havenbedrijf Rotterdam, Oost Brabant. Met de Green Deal ondersteunt EZ het onderzoek naar de mogelijkheden van UDG in Nederland. Is er nog veel onbekend over de opbouw van de diepere geologische lagen in Nederland. EZ neemt 50% van de kosten van dit onderzoek (seismic survey) voor haar rekening.

Het consortium wordt ondersteund door de volgende Partners:
  • Provincie Utrecht
  • Gemeente Utrecht
  • Economic Board Utrecht (EBU)
  • TNO
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Energie Beheer Nederland (EBN)

Gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van geothermie wordt door GOUD benaderd als een gebiedsontwikkeling, van en voor het gebied. De dialoog met de omgeving zal na de zomer van 2017 opgestart worden.

Informatie

Deze website zal komende tijd verder ingevuld worden en hier kunt u de ontwikkelingen blijven volgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, EZ, EBN, TNO en Platform Geothermie of u kunt contact opnemen met onze woordvoerder Jannemieke Zandee (0655740821)

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET JANNEMIEKE ZANDEE TEL.: +31 6 55 740 821 E-MAIL: info@goudutrecht.nl