Project

CONSORTIUM GOUDBestaat uit de volgende deelnemers:
 
Het consortium wordt ondersteund door de volgende Partners:
  • Provincie Utrecht
  • Gemeente Utrecht
  • Economic Board Utrecht (EBU)
  • TNO
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Energie Beheer Nederland (EBN)
Placeholder

INITIATIEF

Onderverdeling van de gesteenten van Dinantien-ouderdom in Nederland. De zwarte stippen zijn boringen die dit gesteente hebben aangeboord. Utrecht ligt op een trend die van Zandvoort tot Nijmegen loopt (ZPMH). Bronnen: Boots (2015), Hoornveld (2013), Kombrink (2008), TNO.

ONDERZOEKSPROJECT

Het project GOUD bevindt zich in de zogenaamde onderzoeksfase. In deze fase worden onderzoeken uitgevoerd (geologisch, financieel, technisch, juridisch, energetisch, sociaal-maatschappelijk) om vast te kunnen stellen of UDG in het gebied Kantorenpark Rijnsweerd en de Uithof in het oosten van Utrecht mogelijk en zinvol is. Deze onderzoeksperiode loopt naar verwachting tot eind 2018.
Voor de partners van GOUD is het van belang dat het onderzoek gebeurt in afstemming met direct belanghebbenden. Op basis van contact met de omgevingspartners worden zoveel mogelijk vragen meegenomen in het onderzoek.
Indien er voldoende argumenten zijn en draagvlak is kan het proces doorgezet worden in de werkelijke ontwikkeling van een UDG-bron in Oost Utrecht en start van de levering in 2021.